דברים בסיסים המומלצים לאעקה לבית

בס"ד

מערכות אזעקה לביתעסק.
כמה יתן אדם בעבור לישון בביטחון ובשקט נפשי כאשר הוא יודע שהיקר לו מכל מוגן מכל משמר???
כיום ניתן לעשות זאת במהירות ובזריזות ע"י פנה אל מוקדי החברה שלנו. "ענק המיגון" הינה חברה המובילה בתחום הביטחון והמיגון ומקנה לחברה את רמת הביטחון המירבית ע"י שימוש במערכות המתקדמות ביותר המוצעות בשוק המיגון.
הינה לכם מספר טיפים שיעזרו לכם בבניית ביתעסק עתידי  תוך מחשבה על חיברו למערכות אזעקה ומיגון עתידיים:
עוד לפני בניית התשתיות לביתעסק יש לבצע סקר שוק נרחב על פיו תבחרו את מערכת האזעקה המתאימה ביותר, יש לצייו כי ישנן 2 מערכות אזעקה ומיגון עיקריות, קווית ואלחוטית כאשר המלצתיינו הכנה הינה כלפיי מערכת האזעקה הקווית מכיוון שהיא האמינה ביותר, בעלת בלאי נמוך יותר ואינה תלויה בהחלפת סוללות בגלאים או בתנאי מיסוך, כמובן שבביתעסק קיים בו התנאים אינם מאפשרים את השימוש באזעקה עם חיבור קווי  ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי שיורכב ע"י טובי המומחים של חברתינו וירחיב את בטחון הסובבים בעשרות אחוזים.
בשלב השני יש להכניס את חיבורי האזעקה אל תוך תיכנון הבניה כאשר יש להתחשב  בתעלות וחוטים  שיכנו מבעוד מועד אל תוך יציקות של בטון או קירות.
לאחר שהכנסתם את תיכנון האזעקה אל תוך בניית הביתעסק רצוי מאוד להגיע עם ידע מוקדם, גם אם שטחי בנושא על מנת להבין ולו במעט את הלכי הרוח מכאן שתוכלו להשתמש במידע שיחשף בפניכם לטובתכם האישית.
 
-הבקרה הממוחשבת באזעקת הבית מומלץ כי תהיה בעלת 8 גלאי נפח לפחות.
-יש להתאים את הבקרה הממוחשבת לעבודה עם מקלט ועלאים אלחוטיים גם יחד.
-יש לוודא כי יש 2 יציאות למערכת היציאה לבית p.g.m בכדי שבמישת הצורך ניתן יהיה לשלב  מערכת חשמל ואזעקה לבית.
-יש לוודא כי יש תשתית קוויות לחיבורי האזעקה -לאחר ייעוץ עם בעל מקצוע מוסמך.
-רצוי כי מערכת האזעקה תהיה נשלטת ע"י הטלפון לדריכה ונטרול ותשלוט בשפה העברית.
– יש ליצור מערכת אזעקה בעל 3 סירנות ויותר כאשר אחת חיצונית ואחת פנימית וזאת בכדי ליצור גיבוי בזמן חבלה בסירנה חיצונית.
 לפרטים נוספים ניתן להתעדכן באתר המוביל בתחום…